Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Telefon Rehberi

+90 (414) 318 24 00

Birim Telefon
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 0 (414) 318 24 43
Bilgi İşlem ve İstatistik 0 (414) 318 24 87
Çevre Yönetim Birimi 0 (414) 318 24 86
Destek Hizmetleri Birimi 0 (414) 318 24 42
Döner Sermaye Saymanlığı 0 (414) 318 25 50
Enfeksiyon Kontrol Birimi 0 (414) 318 24 61
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği 0 (414) 318 24 19
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği 0 (414) 318 24 60
İnsan Kaynakları 0 (414) 318 24 68
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Birimi 0 (414) 318 24 60
Kalite Gözlem ve Eğitim 0 (414) 318 24 19
Klinik Kalite Birimi 0 (414) 318 24 44
Kriz Koordinasyon Birimi 0 (414) 318 24 44
Merkezi Satın Alma 0 (414) 318 24 27
Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi 0 (414) 318 24 28
Performans ve Ek Ödeme Birimi 0 (414) 318 24 91
Sabim-Bimer 0 (414) 318 24 60
Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi 0 (414) 318 24 44
Sağlık Yatırımları ve İhtiyaç Tespit 0 (414) 318 24 59
Stok ve Mali Analiz 0 (414) 318 24 36
Teknik Birim 0 (414) 318 24 42
Tıbbi Sosyal Hizmetler 0 (414) 318 24 60
Verimlilik Birimi 0 (414) 318 24 44
Yazı İşleri ve Evrak Kayıt 0 (414) 318 24 49